R.I.&.E - Risico-Inventarisatie & Evaluatie | Willemen BHV opleidingen

R.I.& E. - Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

R.I.& E.

Sinds 1 januari 1994 is de R.I.& E. (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie Zelfstandige Zonder Personeel is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de R.I.& E.

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een R.I.& E. en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Wat is een Risico-Inventarisatie & Evaluatie?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (R.I.& E.) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de R.I.& E. wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de R.I.& E. moet een Plan van Aanpak worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een R.I.& E. de arbeidsongevallen worden geregistreerd.

De E van R.I.& E. staat voor evaluatie en dient regelmatig te worden bijgehouden.

Willemen BHV zal u graag van dienst zijn bij het adviseren en maken van de R.I.& E.