HACCP - Willemen Bedrijfshulpverlening

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points

Wat is HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, in het Nederlands ‘analyse van de gevaren en kritische controlepunten’. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Het systeem brengt de risico’s in kaart en beschrijft hoe je deze gevaren kunt beheersen.