Diensten - Willemen Bedrijfshulpverlening

Een veilig gevoel voor u en uw onderneming

Diensten

Ontruimingsplannen
Willemen BHV schrijft voor uw bedrijf of organisatie ontruimingsplannen en maakt ook de ontruimingstekeningen. Dit gebeurt volgens de wettelijk vastgestelde normen. De prijzen worden gedaan op nacalculatie omdat elk ontruimingsplan anders is en er dus geen tijd aan gekoppeld kan worden.
R.I.E.
Elk bedrijf met personeel in Nederland moet door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige (laten) onderzoeken of het werk
gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.
Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
Veiligheidsscan
De veiligheidsscan is een tool, ontwikkeld door ons (WillemenBHV - BHV). Door middel van deze scan wordt de mate van veiligheid in uw bedrijf of organisatie bepaalt. Middels een korte digitale vragenlijst krijgt u inzicht in de verschillende risico’s voor de onderneming en het gebouw zoals bijvoorbeeld inbraak.