Blusmiddelen | Willemen BHV | BHV Opleidingen & trainingen

Verschillende middelenen met hetzelfde doel

Blusmiddelen

Schuimblussers
Dit blusmiddel is bijna overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is klein. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en
vloeistofbranden van brandklasse
A en B.

Poederblussers
Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden van brandklasse A, B en C. Bij voorkeur deze niet binnen gebruiken vanwege grote nevenschade aan onder andere elektrische apparatuur. 
CO2 blussers
Dit middel is geschikt voor het blussen van branden van de brandklasse B (vloeistof) en C (gas).Het grootste voordeel van een CO2 blusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. Bij op water gebaseerde blusstoffen zal dit wel gebeuren.
Brandslanghaspel
Naast de vele brandblussers die in gebouwen aanwezig zijn is de brandslang een goede aanvulling hierop. In gevallen waar met water geblust kan worden, wordt veel tijdwinst behaald, voordat de brandweer aanwezig is. Het blussen met water kan echter waterschade veroorzaken.