Verschillende middelenen met hetzelfde doel

Blusmiddelen

Schuimblussers
Dit blusmiddel is bijna overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is klein. Ze zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en
vloeistofbranden van brandklasse
A en B.

Poederblussers
Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden van brandklasse A, B en C. Ook met dit blusmiddel kan onder spanning staande apparatuur worden geblust. Bij fijne apparatuur kan wel schade voorkomen.
CO2 blussers
Dit middel is geschikt voor het blussen van vloeistof branden van brandklasse B en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een CO2 blusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. Bij op water gebaseerde blusstoffen zal dit wel gebeuren.
Brandslanghaspel
Naast de vele brandblussers die in gebouwen aanwezig zijn is de brandslang een goede aanvulling hierop. In gevallen waar met water geblust kan worden, wordt veel tijdwinst behaald, voordat de brandweer aanwezig is. Het blussen met water kan echter waterschade veroorzaken.